Translations in Dutch

Beste lezer,

De informatie op deze site is gericht op voortgaande spirituele ontwikkeling en in deze zin een vervolg op enkele andere sites over spiritualiteit:  www.spirituele-transparantie.org en www.universal-soul-interconnectivity.com in het Engels.

Welkom!

*****

Vertaalde laatste Blog:

Mei 2020

De grootste spirituele uitdaging

Het is mijn ervaring dat de grootste uitdaging voor alle spirituele zoekers en niet alleen spirituele leraren en therapeuten is om 100% toewijding aan spirituele ontwikkeling te vinden zonder enige intentie; het ontwikkelen van een innerlijke houding van Wu Wei; een innerlijke kwaliteit van zelfvergetelheid.

Ambitie dient worden omgezet in toewijding of liefde. Doe je best om niet langer je best te doen en toch volledig gefocust te zijn op het verwerven van een meditatieve aanwezigheid in elk moment. In eerste instantie vereist dit constant besef van welke gedachten er door je hoofd gaan, en van je aarding en centrering.

De tweede grote uitdaging voor alle spirituele leraren is om hun studenten onafhankelijk van hen te maken! Inspireer studenten tot een grotere spirituele autonomie en authenticiteit en hoe ze ambitie kunnen omzetten in toewijding, leer ze de leidende rol van Solar Plexus te verschuiven naar hun eigen hartcentrum. Voorwaarde is dat je als spirituele leraar de innerlijke kwaliteit van Wu Wei beheerst, anders weet je niet waar het over gaat.

Spirituele verlichting kan in een oogwenk. Zelfvergetelheid vinden is des te moeilijker, het ‘ik’ blijft opduiken en het onderdrukken van ‘ik’ gedachten zal de behoefte aan controle alleen maar versterken en zelfmanipulatie en zelfbedrog aanmoedigen.

Als er bij het volgen van een cursus een mooie titel wordt beloofd, is het gemakkelijk om motivatie te vinden. Als er niets is waarmee we tastbare resultaten kunnen behalen in deze samenleving, is het veel moeilijker.

Ons probleem is dat onze geest vastzit in culturele en sociale structuren en statussen en dat we de kost moeten verdienen. Volledige toewijding aan spirituele ontwikkeling is echter mogelijk onder alle omstandigheden, in alle beroepen en tijdens alle activiteiten.

In de loop van onze persoonlijke evolutie zijn we statusgevoelig geworden in de diepste psychische lagen, en daar hebben we nu nog steeds last van. Je kunt meer lezen over de oorsprong hiervan in de post “The Ancient Ones Part I”.

Wanneer Heilig Vuur verandert in pure ambitie; Bedwelming door geestelijk Vuur.

Citaat uit het evangelie van Thomas:

13 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Vergelijk me ergens mee en vertel me hoe ik ben.’ Simon Peter zei tegen hem: ‘Je bent als een rechtvaardige boodschapper.’ Matthew zei tegen hem: ‘Je bent als een wijze filosoof.’ Thomas zei tegen hem: ‘Leraar, mijn mond kan totaal niet zeggen hoe u bent.’

Jezus zei: ‘Ik ben je leraar niet. Omdat je gedronken hebt, ben je bedwelmd geraakt door de borrelende bron die ik heb verzorgd. ‘

En hij nam hem mee, trok zich terug en sprak drie woorden tot hem. Toen Thomas bij zijn vrienden terugkwam, vroegen ze hem: ‘Wat zei Jezus tegen je?’ Thomas zei tegen hen: “Als ik je een van de uitspraken vertel, sprak hij tegen mij, dan zouden jullie rotsen oppakken en me stenigen, en vuur zal van de rotsen komen en jullie verbranden.”

<  >

Spirituele verlichting is een fase in spirituele ontwikkeling. Het brengt echter opwindende en uitbundige gevoelens met zich mee die iemand kunnen afleiden van iemands eigen spirituele ontwikkeling. Ze wekken de ambitie op om de nieuwverworven inzichten in de samenleving te ontwikkelen.

Spiritueel Vuur is een bijproduct van spirituele verlichting, het ‘ontsteekt’ in ons wezen door een omzetting van universele levensenergie in spiritueel Vuur; Chi of Prana wordt Kundalini en is lichaams-gebonden.

Spiritueel Vuur is afwezig in onze wereld, het bestaat alleen* in een mens met een ontwaakt hart. We zijn niet gewend aan de fysieke en emotionele sensaties die de energie van spiritueel Vuur met zich meebrengt; eerst wordt ons beoordelingsvermogen bedwelmd. In onze overmatig Yang-beladen samenleving (post: Yang Dominance) kan Spiritueel Vuur gemakkelijk veranderen in gevoelens van intense ambitie en een behoefte aan spirituele status.

* Het orgasme is een zeer korte en minder intense opflakkering van spiritueel Vuur. Het wordt hier niet verder besproken, omdat er geen significante spirituele invloed is.

De (behoefte aan een) uiterlijke leraar loslaten.

De hele mensheid bevindt zich tussen twee grote tijdperken, die van Vissen en van Waterman. We staan ​​als het ware op de drempel om de volgende stappen in spirituele ontwikkeling te zetten, namelijk om vrij te leren ‘lopen’ van uiterlijke spirituele gidsen en te vertrouwen op de innerlijke leraar, de innerlijke mentor, en dat houdt vallen en opstaan ​​in.

Het loslaten van de uiterlijke Leraar en van onze ‘rol’ als spirituele Leraar is een proces van spiritueel vertrouwen ontwikkelen en alle spirituele betekenis loslaten. Status en betekenis zijn door mensen ontworpen dingen om als baken te dienen toen we het echt nodig hadden als mensheid. Loslaten is echter makkelijker gezegd dan gedaan, we zijn diepgaand en wijdverbreid gevormd door onze samenleving en religieuze en spirituele cultuur.

Nu hebben we spiritualiteit in een product veranderd en het geïsoleerd van een voortzetting van persoonlijke ontwikkeling. In principe heb je geen externe spirituele begeleiding nodig die volgt en indien nodig je spirituele ontwakings- en ontwikkelingsproces aanpast. Het is de persoonlijkheid die aangemoedigd en gezien wil worden. We zijn geschapen als een eenheid en alles wat we nodig hebben voor onze spirituele ontwikkeling zit in onszelf, we hoeven alleen een innerlijke drive te vinden om innerlijk verder te gaan in onze intuïtieve en meditatieve ontwikkeling.

Een ontwaakt hart kan zich ontwikkelen tot een innerlijke mentor. Innerlijk dienen we een overgang maken naar onvoorwaardelijkheid, intuïtieve en spirituele ontwikkeling zonder specifiek doel en voortgestuwd door een toewijding, liefde, om de innerlijke bron te ontsluiten en dat impliceert een toewijding aan een groeiende spirituele autonomie en authenticiteit. Wu Wei of “Doen zonder enige bedoeling”, Doen om niet.

Een tweede grote uitdaging voor alle spirituele leraren is hun studenten en volgers aan te moedigen om te leren op eigen spirituele benen te gaan staan; het stimuleren van spirituele autonomie en authenticiteit! In mijn ervaring is de belangrijkste boodschap die een leraar aan zijn of haar leerlingen kan geven, dat de ‘bron’ in ieder van ons aanwezig is en dat deze door onszelf dient te worden gevonden. Een leraar kan alleen aangeven, niet leiden.

Spiritueel zelfvertrouwen en ‘Doen zonder enige intentie’ zijn innerlijke attitudes, die groeien door toewijding aan intuïtieve ontwikkeling, een ontvankelijke meditatieve aanwezigheid en bewustzijn op elk moment. Deze houding van pure toewijding ontwikkelt spirituele intimiteit in ons, een zeer bevredigende innerlijke verbondenheid met de spirituele Ziel. (post: Spirituele intimiteit)

Kirsten mei 2020

***

November 2019

De Oudsten deel 1

Archetypen in de Oertijd en in de Over-Ziel

Dit is het eerste deel van een serie van drie uiteenzettingen over Archetypen, het kunstmatige plafond in ons bewustzijn; de illusionaire status.

Spiritualiteit bevindt zich in de gebieden tussen ‘hemel en aarde’, ‘leven en dood’, en tussen het bewuste en het onbewuste, en dit maakt spiritualiteit zo aantrekkelijk voor veel mensen en omgeeft het met een aura van verdieping in spirituele en esoterische thema’s; de wetenschap van het ongeziene, het mysterieuze en het mystieke. Als we ons bezighouden met spiritualiteit, straalt ook iets van die ‘aura’ op ons af en geeft ons een interessante status. Intuïtief of zeer gevoelig zijn kan zelfs een status op zich zijn. We zijn diep onder de indruk van zowel innerlijke als uiterlijke weerspiegelingen van spirituele statussen ze zijn echter illusionair maar vormen wel de wortel van sociale en spirituele verdeeldheid tussen ons en onze medemensen.

We ontlenen een spirituele status aan innerlijke Archetypes die zich in de loop van vele millennia in de menselijke psyche gevormd hebben. In spirituele ontwikkeling en ons ‘Godsverlangen’ naar eenwording met onze ‘bron’ vormen illusionaire statussen van Archetypen een belangrijke barrière.

Hoe zou onze statusgevoeligheid kunnen zijn ontstaan?

Macht – Onmacht

Wij zijn dochters en zonen van dochters en zonen … we komen uiteindelijk voort uit de oermens; onze oorspronkelijke psyche is diep verborgen en bevat nog steeds oorspronkelijke inhoud zoals sterke instincten van overleven en voortplanting, en diepe gevoelens van afhankelijkheid van zowel status als familie (stam of clan) die als sociale- en spirituele overlevingsinstincten in ons aanwezig zijn.

Toen de eerste mensen van 4 benen op 2 benen begonnen te lopen, namen ze de eerste stap in het bewustzijnsgebied van het mensenrijk. In de diepste lagen van ons onderbewustzijn staan ​​we nog steeds met één voet in het dierenrijk en één voet in het mensenrijk, maar we zijn op weg om de volgende stap te zetten en staan ​​dan met 2 voeten in het bewustzijnsgebied van het mensenrijk; we zijn op weg om het kunstmatige plafond van bewustzijn te passeren, Archetypen, maar dat gaat niet vanzelf.

De eerste bewuste mensen begonnen ‘namen’ te geven aan mensen, objecten en natuurlijke fenomenen zoals gevaarlijke dieren of weersomstandigheden zoals ‘leeuw’ of ‘donder’, of ‘water’, wat essentieel en zelfs van vitaal belang is voor al het leven. Door iemand of iets een naam te geven, erken je het en geef je aan dat je er een bepaalde relatie mee hebt. Het naamgevingsproces is een vorm van ‘toe-eigening’ en een poging om ons leven en de omstandigheden waarin we leefden te beheersen. We begonnen het fysieke universum te differentiëren en te benoemen. Deze ‘naamgeving’ is de basis van onze psyche; naamgeving gebeurt van binnenuit; we kunnen aannemen dat alle namen zijn ontstaan vanuit intuïtieve innerlijke reflectie van gebeurtenissen in de werkelijkheid.

De fysieke realiteit, de schepping, bestaat voor ons dankzij het verwerven van bewustzijn. Zonder dit was er, en is er niets of niemand die de Schepping erkent en we zouden niet hebben bestaan, we zouden niet hebben geweten dat we bestaan ​​omdat we ons er niet bewust van waren. Het dierenrijk handelt en reageert puur vanuit instincten.

Voor oermensen zou naamgeving een bijna magische handeling zijn geweest die hen het gevoel gaf autoriteit te krijgen over hun omstandigheden; de geboorte (bewustwording) van gevoelens van macht en onmacht. Naamgeving is toe-eigening, beoordeling en waardering, door een naam toe te wijzen creëren we iets dat betekenisvol is voor ons en dat een bepaalde zinvolle vibratie uitstraalt. Een naam bestaat uit een compositie van klanken (de afzonderlijke letters) die in een bepaalde volgorde staan ​​en deze compositie krijgt een bepaalde lading met bijbehorende betekenis die aan elkaar gekoppeld zijn; we worden ons geleidelijk bewust van de mogelijkheden om onze omstandigheden te manipuleren. Aanvankelijk zouden mensen echter waarschijnlijk zeer instinctief intuïtief zijn geweest en rationaliteit nog ver weg; een voedingsbodem voor ‘magisch denken’, het toekennen van bovennatuurlijke eigenschappen aan mensen, dieren of objecten.

Sommige mensen zullen speciale eigenschappen laten zien waarmee ze zich van nature profileren als spirituele leiders, of ze worden hiervoor geselecteerd door de groep (stam) waarmee statusverschillen en hiërarchie ontstaan; hier liggen de fundamenten van archetypen.

De spirituele leider verzamelt assistenten en een subgroep vormt zich binnen de stam; exclusiviteit ontstaat en de kans te worden uitgesloten van de groep of van de subgroep, dit zijn ideale omstandigheden voor het ontstaan ​​van complexe gevoelens van onveiligheid en afhankelijkheid en mogelijk ook van jaloezie, competitie en ambitie. Uitgesloten worden van de groep is levensbedreigend en uitgesloten worden van de subgroep is status verliezend; we verliezen onze status en dan ‘bestaan’ we niet langer in de subgroep of we verliezen ons leven. De instinctieve gevoelens van ‘spirituele drang om te overleven’ en ‘fysieke drang om te overleven’ worden gelijk qua intensiteit.

Deze zeer intense en complexe gevoelens, die zijn ontstaan door het ‘koppelen’ van spirituele status aan overleven, zijn nog steeds diep verborgen in onze menselijke psyche. Ze liggen aan de basis van onze persoonlijkheid; onze identiteit wordt bepaald door onze spirituele en religieuze archetypische culturele of geërfde achtergrond en al onze ervaringen hiermee. Deze positief of negatief ervaren archetypische achtergrond is de belangrijkste drijfveer voor onze intenties, keuzes en acties in ons leven; we worden beheerst door onze gevoeligheid voor en afhankelijkheid van archetypen.

De persoonlijke ontwikkeling van ‘instinctief-intuïtief’ naar rationaliteit wordt geleid door een voortschrijdende algemene onbalans tussen Yin en Yang; het tekort aan Yin resulteert in opkomende behoeften aan afhankelijkheid en begeleiding van opperwezens of leiders.

Het kunstmatige plafond in de Over-Ziel; de kracht van de massa

Wat diep is ingebed in ons individuele wezen, is diep ingebed in de Over-Ziel. De intense psychologische afhankelijkheid van archetypische statussen ligt in de kern van ons wezen en is een belangrijk onderdeel van het collectieve onderbewustzijn, we delen deze ‘wortel van verdeeldheid’ met alle mensen. Deze afhankelijkheid ligt aan de basis van de huidige wereldwijde spirituele staat van polarisatie en schisma en kan worden herkend als groepskarma.

Een archetypisch groepsveld is een energetisch veld dat is geladen met alle specifieke informatie, gegevens, van een religie of spiritueel geloof. Zo’n veld bevat alle dogma’s, rituelen en voorschriften in energetische vorm, je kunt dit vergelijken met de energetische uitstraling van een aura. Religies kunnen zeer verschillende gegevens bevatten en de sfeer in de verschillende religieuze groepsvelden, de Aura, is net zo divers.

Ons innerlijke archetypische ‘deel’ resoneert met een gelijkgestemd overkoepelend archetype van een bepaalde religie en doet zo een beroep op tribaal gevoelige delen in onze oer-psyche. Dit kan iemand een vaag gevoel geven, of een sterke resonantie van vertrouwdheid met die betreffende religie.Als ons innerlijke Archetype niet overeenkomt met het overkoepelende type, is er geen resonantie en geen interesse.

De belangrijkste eigenschappen van de energie van een archetypisch veld zijn groepsbinding, voorwaardelijkheid en controlerend. Het veld wordt bijeengehouden door ‘loyale’ volgers die de ‘liefde’ van het veld hebben verdiend; hun individuele trillingsfrequentie is identiek geworden met het veld! Ze zijn de ogen en oren van het overkoepelende archetype. Ze observeren of iedereen, net als zijzelf, alle dogma’s, rituelen en levensregels respecteert en volgt om de ‘kracht’ van het veld te behouden.

Hoe meer mensen delen in het archetype, hoe groter het veld met gegevens. Net als het onderbewuste deel heeft het overkoepelende archetype charismatische eigenschappen, het heeft een grote aantrekkingskracht en hypnotische en verleidelijke effecten op ons bewustzijn.

De karakteristieken van het veld worden versterkt in groepen; we kunnen gemakkelijk in de ban raken van een archetype en tot massahysterie worden gedreven of intense polariserende gevoelens ontwikkelen ten aanzien van een archetypisch veld van een andere religie. Als we eenmaal in de ‘greep’ van een archetype komen, is het moeilijk om hiervan los te komen. Het is niet de kracht van het archetype dat grip heeft op ons bewustzijn, ons onvermogen komt voort uit een gebrek aan bewustzijn en heldere spirituele inzichten, en de aanwezigheid van resterende gevoelens van afhankelijkheid van het archetypische veld; in ons gevoelsleven zijn we weer even terug in de oertijd en reageren instinctief. Het groepsveld versterkt onze innerlijke gevoelens van macht, gerechtigheid en superioriteit. Als we echter echt willen zien, worden de sluiers van onze ogen gehaald.

De grootste religieuze en spirituele instellingen en organisaties ter wereld zijn immense archetypische velden met miljoenen trouwe volgelingen die zelfs pelgrimsoorden, kerkgebouwen en tempels met de energie van hun specifieke Archetype kunnen ‘laden’. Psychologisch gezien kan het aantal volgers, de leeftijd, en de grootte van wereldreligies de geldigheid en rechtvaardiging zijn van alle inhoudelijke gegevens van het archetypische veld; als zoveel mensen erin geloven, dan moeten alle spirituele overtuigingen, levensregels en dogma’s wel goed zijn. Maar hey, wat maakt het uit, “Baat het niet dan schaadt het niet.” Maar is dat wel zo? In deel 2 gaan we dieper in op de verschillende spirituele fenomenen die worden opgeroepen door archetypen.

Kirsten, 7 November

***

September 2019

Yang dominantie

Een overschot aan mannelijke energie in religie en spiritualiteit

“Er is meer mannelijke Yang-energie dan vrouwelijke Yin-energie en het resultaat is dat meer waarde wordt gegeven aan de uiterlijke vorm, ten koste van de innerlijke waarden.” Wat zijn de effecten hiervan en hoe manifesteert dit zich in spiritualiteit?

Het duidelijkste voorbeeld van het nu mondiale effect van een overschot aan Yang-energie in de mensheid is te vinden in de (gedwongen) verandering van levensstijl van sommige inheemse Amerikaanse volkeren, de “Natives”.

Vóór de “witte” menselijke invasie hadden ze geen permanente verblijfplaats maar reisden door het land en leefden van wat “De Grote Geest” hen gaf, en ze waren zich bewust van energieën achter alle zichtbare vormen (de “Geesten” van de vier windstreken, van rivieren, van bergen, van dieren en van overleden stamleden) en respecteerden ze.

Met hun overschot aan Yang-energie maken blanken een einde aan deze vorm van leven. Land werd in stukken verdeeld en werd eigendom van (meestal) blanke mensen die, onafhankelijk van de Grote Geest, in hun eigen voedsel konden voorzien en dat kunnen we nog steeds. De inheemse bevolking kreeg een plaats in een reservaat toegewezen, waardoor een nomadisch bestaan ​​en leven van de natuur onmogelijk werd.

Het bezitten van land, voedsel en geld brengt ongelijkheid en gebrek met zich mee en vereist grenzen, regels en wetten en de handhaving ervan. Het leven van de inwoners van Noord-Amerika veranderde van vertrouwen en overgave (in en naar de eenheid), naar controle en handhaving om de schijnbare orde te behouden. Het veranderde van Leven in overleven.

Deze ontwikkeling was onvermijdelijk en begon eigenlijk al toen de voorlopers van mensen rechtop begonnen te lopen. Door op 2 in plaats van 4 benen te lopen, hebben we een verticale lichaamspositie aangenomen, de verticale “lijn” van het mannelijke + symbool. Deze verandering heeft een enorme impact gehad op onze verdere fysieke, psychologische en spirituele ontwikkeling.

Het mannelijke (+) symbool heeft een verticale en een horizontale lijn, het vertegenwoordigt zowel vuur als lucht, de positief geladen elementen. Het vrouwelijke symbool (-) vertegenwoordigt water en aarde, de negatief geladen elementen. In het + symbool worden feitelijk alle elementen weergegeven, de mannelijke (+) energie domineert de vrouwelijke (-) Yin energie, dit is inherent aan hun eigenschappen. Onder invloed van positief geladen energie heeft de mensheid de wereld beheerst en gecategoriseerd en verdeeld in kaders, regels en wetten vastgesteld, en daardoor ook meer en meer religieuze en spirituele verschillen gecreëerd en een hiërarchie in hen gecreëerd.

In spiritualiteit en religie uit de Yang-dominantie zich door een gebrek aan vertrouwen en complexe en verwarrende gevoelens van angst en deze combinatie is een voedingsbodem voor de behoefte aan een algehele controle door uiterlijke vorm en spirituele begeleiding in ‘clan’-vorming en het creëren van groepsbindende regels en activiteiten zoals rituelen, gespecificeerde en soms strikte voorschriften, dogma’s, absolute spirituele overtuigingen en een duidelijke hiërarchie.

Wanneer we verbonden zijn in zo’n clan, dan spreekt de “groepsgeest” onze eigen innerlijke Yang-dominantie aan en krijgt een zeer verleidelijke uitstraling waaruit spirituele ambitie, polarisatie en een verlangen naar status in onszelf kunnen ontstaan.

Het proces van spiritueel ontwaken is geïnitieerd door universele energie van spiritueel leven, Spiritueel Vuur; dit is subtiele elektriciteit die, als we open en bereid zijn, de sluiers van onze ogen kan wegnemen en die kansen biedt voor voortgaande spirituele ontwikkeling en het opdoen van diepgaande inzichten. We dienen echter te beseffen (!) dat verdere ontwikkeling niet automatisch gebeurt. We zijn geboren en opgegroeid in deze energetisch mannelijke dominante wereld. We zijn erg zelfvoorzienend en hebben de neiging om onze spirituele ontwikkeling in eigen hand te nemen en onder controle te houden. We zijn serieus verslaafd aan de Yang-energie; we zijn onder de indruk van de ‘vorm’ waardoor we de neiging hebben uiterlijkheden te imiteren en na te praten, in plaats van een innerlijke ontvankelijkheid ons eigen te maken. Over het algemeen ‘willen en moeten’ we van alles en hebben we de drang om te ‘doen’ (te handelen), zo zijn we opgevoed en zo is onze cultuur.

We hebben een probleem met het vinden van een innerlijke houding van vertrouwen en overgave.

Over het algemeen worden we snel afgeleid en zitten we vol met aannames, overtuigingen en vooroordelen, dit zijn een soort innerlijke zelf-bezweringen die we in de loop van de tijd hebben opgedaan en komen voort uit ervaringen, opvoeding en wat we hebben gehoord of gelezen en ingeprent over spiritualiteit en religie; zelf-bezweringen manipuleren ons van binnenuit. Bewustwording van al deze onderdrukkende elementen en de psychische mechanismen die daaruit voortvloeien, brengt zelfkennis en het één voor één herkennen en loslaten ervan brengt psychologische zelfbevrijding met zich mee.

Er is geen spiritueel opperwezen buiten ons eigen wezen dat ons selecteert en onze gebeden beantwoordt of ons zal straffen; alle oordelen en overtuigingen zijn in onszelf. Misschien dienen we de intentie en motivatie te vinden om ons innerlijke universum te ontdekken en te ‘leren’ hoe we de vrouwelijke water- en aarde-energieën kunnen binnenhalen om het vertrouwen te vinden om onszelf open te stellen om inspiratie van onze Ziel te ‘ontvangen’ en ons over te geven aan Haar subtiele begeleiding. Spirituele intimiteit vindt plaats tussen onze diepste ‘individualiteit’ en de Ziel en is een keuze die voortkomt uit een volledig begrip van waar we naar verlangen.

Spirituele verdieping en intimiteit is een innerlijke zoektocht naar een innerlijke ‘gevoelshouding’ waarin onze perceptie intuïtief ontvankelijk wordt voor de energetische realiteit van de Ziel en voor de energetische realiteit achter de vormen van de fysieke realiteit. Dit is een spirituele oefening om de aandacht te richten en tegelijkertijd “gecentreerd” te blijven bij alles wat je doet; waarnemen vanuit je centrum. Centreren is de perceptie diep in het lichaam brengen op het niveau van het hartcentrum (in plaats van in het hoofd), het punt van subtiel energetisch voelen ligt diep in het gebied van het sacrale chakra. Deze oefening kan overal en tegelijkertijd met alle dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd.

Onze innerlijke controle en manipulatie is meestal een automatische reactie. Als we dit al van jongs af aan doen en we hebben er altijd op vertrouwd, dan kan het bewust loslaten van innerlijke controle angstige en onzekere gevoelens oproepen. Behandel jezelf altijd met zachtheid, geduld en consideratie; neem jezelf als een kind bij de hand en “leid” jezelf naar een liefdevolle stabiele basis van vertrouwen en ontvankelijkheid.

Onze microkosmos is een individueel universum; alles wat we nodig hebben voor spirituele diepte is erin aanwezig. Het enige dat ons hindert, is onze persoonlijkheid, de psyche. Psyche en lichaam zijn nauw met elkaar verweven en het is de psyche die het lichaam beïnvloedt. Gedachten en gevoelens zijn energie en hebben bepaalde energetische ladingen, ultiem subtiele trillingen die het endocriene kliersysteem in het lichaam beïnvloeden. Dit hormonale systeem regelt alle lichamelijke processen. De klieren in het systeem zijn subtiel gecoördineerd. Ze vormen de energetische basis van ons karakter.

Er zijn enkele esoterische ‘systemen’ die kunnen bijdragen aan het verwerven van zelfkennis, en inzicht geven in hoe we onze energie gebruiken. Dit zijn onder andere astrologie en de leer van de chakra’s en het chakra-systeem.

De horoscoop is een schematische weergave van het zonnestelsel ten tijde van onze geboorte en geeft een globaal overzicht van ons karakter en gebruik van energie.

De chakra-leer geeft inzicht in de relatie tussen de endocriene klieren in het lichaam en de psyche en geeft een schematische onderverdeling van de menselijke persoonlijkheid.

Kirsten september

***

Augustus 2019

Spirituele intimiteit

Spiritualiteit heeft in de loop der tijd een zware gevoelsmatige lading van tegenstellingen gekregen; iets is goddelijk of duivels, goed of kwaad, hemel of hel. Dit is voornamelijk voortgekomen uit spiritueel onbegrip en machtsmisbruik en heeft angst en onzekerheid over ons zielenheil gezaaid. Deze ladingen zitten in ons collectieve geheugen en manipuleren ons van binnenuit!

Ons probleem, het probleem van de Mensheid, is van energetische aard en strekt zich uit tot in de diepste lagen van onze psyche; de onbalans tussen Yang en Yin. Het mannelijke (Yang) en het vrouwelijke (Yin) zijn niet (meer) met elkaar in evenwicht. Er is meer mannelijke Yang energie dan vrouwelijke Yin energie en het gevolg is dat er meer waarde wordt gegeven aan uiterlijke vorm, ten koste van innerlijke waarden.

Je zou het oppervlakkig gezien niet zeggen, maar er zijn vele mensen die zich, voornamelijk onbewust, zorgen maken over het ‘lot’ van hun ziel en die van hun dierbaren. Het is de vrouwelijke Yin energie die in het verborgene zorg draagt voor de innerlijke psychische en Ziele mens.

De maatschappij is uit evenwicht, Yang, het mannelijke, domineert Yin, het vrouwelijke, en dit is al vele eeuwen zo. We missen essentiële intimiteit, intensiteit en zorgzaamheid. Het gevolg van deze onbalans is dat oppervlakkig gezien onze focus collectief is gericht op de buitenwereld. We laten een ‘niets aan de hand’ houding zien, maar inwendig koken we van woede. We willen inderdaad die intimiteit, intensiteit en zorgzaamheid maar in ons onvermogen vertalen we dat verlangen naar het verwerven van geld, materie en status en als dat niet direct lukt dan gebruiken we dubieuze technieken zoals manipulatie om onze verlangens te vervullen.

Yang heeft Yin nodig en Yin, Yang. Het vrouwelijke en het mannelijke hebben elkaar nodig, versterken en vervullen elkaar. Om te gaan mediteren (de actie) hebben we de Yang energie nodig, om de rust te vinden en naar binnen te keren hebben we de Yin energie nodig.

-Nota bene: Yang en Yin, Adam en Eva, representeren het universele mannelijke en vrouwelijke en bevinden zich zowel in mannen als in vrouwen! Spiritueel onbegrip heeft ook hier veel schade aangericht.-

De buitenwereld of uiterlijke realiteit is vol actie, snelheid en ambitie en is meer Yang geladen. Het gaat in de buitenwereld om prestatie, uiterlijkheden en oppervlakkigheden. Spirituele intimiteit en verinnerlijken zijn meer Yin geladen activiteiten; naar binnen keren, centreren, vertragen en tot ‘rust’ komen. De juiste actie en de juiste timing komen voort uit het subtiele evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke.

Bij intimiteit denk je meestal niet direct aan spiritualiteit, toch heeft intuïtieve ontwikkeling alles te maken met een diepgaande verinnerlijking, intimiteit, in jezelf. De wereld om ons heen functioneert als een spiegel waarin ons eigen wezen op verschillende niveaus van energie, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, wordt weerspiegeld. We hebben interactie met die wereld nodig om onszelf te leren kennen en lief te hebben.

In de spiegel zullen we eerst de buitenkant en de oppervlakte waarnemen. Naarmate we meer naar binnen keren krijgen we meer interesse in wat we voelen, en ontdekken we dat we soms open staan voor intuïtieve indrukken, waarnemingen en innerlijk ‘weten’ zonder de fysieke zintuigen te gebruiken. We nemen dan niet alleen de buitenwereld waar, maar als we daar opmerkzaam voor zijn, tegelijkertijd ook onze intuïtieve sensaties. Ons bewustzijn verruimd, ons waarnemingsveld verruimd; we worden ons bewust van de innerlijke belevingswereld van de mensen om ons heen of we merken soms in telepathisch contact met hen te staan.

Door waarneming, erkenning en loslaten van de reflectie van ons wezen ontstaat er innerlijke ruimte waardoor we open kunnen staan voor energetische impressies in en van de ons omringende wereld. Dit is een proces van invoelen onder alle omstandigheden; gevoelsmatige uiterst subtiele innerlijke ‘aftasting’ (innerlijke psychometrie) naar evenwicht en intuïtief aanvoelen wat we in energetische zin nodig hebben en hoe we dat kunnen aanwenden om een steeds volmaakter evenwicht te bereiken. Dit proces kan vergeleken worden met een innerlijke ‘aura reading’ en verdiept en verfijnt zich meer en meer door toepassing.

Spirituele intimiteit is een zeer innige innerlijke beleving die niet nader overgedragen kan worden; de intuïtieve en telepathische impulsen zelf, zijn uitingen van de energetische eenheid van ‘de Schepping’ en worden ook zo ervaren. Onze intuïtieve en telepathische impulsen zijn voor ons een expressie dat we als individu werkelijk een deel van het grote Geheel zijn, en zijn een expressie van onze voortgaande innerlijke universalisering; onze innerlijke ruimte wordt ruimer en stiller, een stil innerlijk universum.

Intimiteit tussen twee partners

Een diepere verbinding in en met jezelf draagt bij aan een diepere relatie met je partner. Hoe de partner innerlijk omgaat met intimiteit is aan hem of haarzelf, samen vorm je een energetische eenheid en jouw eigen mate van innigheid zal effect hebben op de relatie.

Onze partner functioneert als een spiegel die dieper gaat dan onze overige contacten en de seksuele kant van onze relatie kan ons de innerlijke mechanismen van (innerlijke) reflectie, loslaten en overgave leren.

De energie van het orgasme is een lichte vorm van Kundalini energie. Afhankelijk van onze focus en diepste intenties en motivaties kan intimiteit met onze partner als een katalysator dienen om tot een diepere verinnerlijking en een grotere zelfkennis te komen of zelfs een diep verlangen naar geestelijke Eenwording met God in ons wakker maken. Vertrouwen en verinnerlijking zijn een keuze, geestelijke Eenwording is een roeping.

In essentie functioneert alle communicatie en samenwerking, zowel innerlijk als uiterlijk, door het subtiele evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke in en tussen alle elementen van de Schepping en in alle bewustzijnsvelden.

Kirsten, augustus 2019

***

Indigo’s – Pioniers van een Nieuw Spiritueel Tijdperk

Het onstoffelijke creëert het stoffelijke. Het is de Ziel die, onder invloed van grote kosmische bewegingen door tijd en ruimte, de ontwikkelingsstadia van de Mensheid begeleid. De Over-Ziel staat nu onder de beïnvloeding van een kosmisch veld dat een energetische samenstelling bevat van zowel Vissen als Waterman energieën.

Astrologische teken overgangen komen elke 2160 jaar voor en dat betekent effectief dat we als Mensheid 2160 jaar hebben om alle aspecten van een nieuw teken op alle niveaus van bestaan en in alle levensgebieden te doorleven ten bate van de geestelijke groei van de mensheid als geheel, we vormen immers een coherente Eenheid.

De afgelopen 2000 jaar hebben we veel geleerd over de her-verbinding met onze Ziel. De komende millennia zal meer in het teken staan van bewuste Zielen samenwerkingen in de transcendente sferen van de Schepping. Buitenzintuiglijke waarnemingen en telepathie zijn verborgen kwaliteiten die zich binnen in één individuele Ziel afspelen. De geleider van deze kwaliteiten is Universele Levensenergie. Telepathische communicatie tussen Zielen onderling, zelf als zij op grote, wereldomvattende afstand van elkaar zijn, is een openbaring van de Geestelijke Drie-Eenheid en een openlijke demonstratie van de coherente samenhang van de Mensheid en de energetische Eenheid -God- waar wij ons allen in bevinden. Planetaire telepathische samenwerking tussen een groep van Zielen zal ongekende spirituele mogelijkheden bieden.

Specifieke Ziel-kwaliteiten stellen ons in staat tot intuïtieve Ziel samenwerkingsverbanden waarbij het Geheel meer is dan de som der delen; de groep van Zielen is in staat te functioneren als Een (entiteit). Zielen coöperatie gaat niet zomaar vanzelf, het vraagt van elke Ziel spirituele dienstbaarheid aan de Mensheid door middel van toewijding aan de Universele Geest en aan een intieme intuïtieve relatie tussen de individuele microkosmos en de Ziel.

*

De pioniers.

Al decennialang lijken er meer hoog-sensitieve-, en paranormale kinderen te incarneren dan daarvoor. De eerste lichting van Zielen was vooral op zichzelf aangewezen, maar ook dat had een specifiek doel en was een onderdeel van het Plan. Nu hebben deze kinderen een titel, ‘Indigokind’, en sommigen hebben zichzelf nieuwe status gegeven; ze zouden van de sterren komen, of uit sterrenstof zijn ontstaan, of rechtstreeks uit de goddelijke sferen komen. Echter, waar we ook vandaan mogen komen, we hebben te maken met een microkosmos die tot en met de diepste onderbewuste lagen gebonden is aan de Aarde.

Elke Ziel wordt aangetrokken door een nieuwe individuele microkosmos in wording en wordt er een eenheid mee. Ziel en microkosmos verenigen zich en raken gebonden aan de fysieke realiteit en dit feit heeft enkele bindende consequenties; we hebben licht, lucht, water en voedsel nodig om de microkosmos, het voertuig van onze Ziel, in stand te houden en te voeden. We hebben elementen van de Eenheid nodig om in leven te blijven! Zolang we alleen moedermelk drinken, zijn we onschuldig. Door eten en drinken (energieën van de vier basiselementen) te gebruiken, gebruiken we van de Eenheid en zo verliezen we onze onschuldige status.

Eenvoudig door de behoefte aan eten en drinken staan we in het krijt bij de Eenheid en zijn we gebonden aan de Aarde. We zijn Aard-gebonden Indigo’s met een diep verlangen naar de Eenheid van de goddelijke sferen.

*

We kunnen als donderslag bij heldere hemel een moment van geestelijke Verlichting ervaren, maar er is niet zoiets als instant Meesterschap.

Indigo’s zijn oude Zielen en hebben soms bijzondere capaciteiten, maar voordat we daar iets mee kunnen, gaat daar meestal een lange periode van studie en oefening aan vooraf. Elke prachtige persoonlijke kwaliteit heeft een donkere schaduw kant die zich meestal in de diepten van de psyche bevindt en er komt een dag (of nacht) dat we met onze eigen schaduw worden geconfronteerd wanneer deze gereflecteerd wordt in een andere microkosmos. Onze persoonlijkheid wil gekend wil worden. Totdat we de moed hebben onze Schaduw waar te nemen en te erkennen, blijven deze persoonlijkheidsdelen vanuit de diepte op onze deur van bewustzijn kloppen.

We kunnen ons verliezen in elke wereldse of quasi spirituele afleiding zolang we maar niet hoeven te voelen. Oude Zielen kunnen een diep verdriet bij zich dragen waarvan we het ontstaan en de herkomst niet weten. Ook de nachtelijke sterrenhemel kan gevoelens bij ons oproepen van heimwee en een verlangen naar iets waar we in eerste instantie nog helemaal geen woorden voor hebben. We voelen ons vaak niet thuis in onze maatschappij en kunnen dan de neiging hebben om elke schijn op te houden. Of we storten ons op een of andere spirituele of wereldse ambitie. We vertrouwen op logica en de mentale controle van het brein en zijn ook in staat om onze intuïtie volledig te negeren. Als we ons in spirituele kringen begeven dan kunnen we: ‘Alles is Liefde’ en ‘We zijn al Een’ proclameren ondanks dat we dat niet zelf kunnen ervaren en er eigenlijk ook niet in geloven.

Gevoelens van afgescheidenheid zijn signalen van een gebrek aan contact en intimiteit in ons eigen zelf. Door de intuïties van de innerlijke zintuigen te negeren, is nauwelijks contact tussen de microkosmos en de Ziel. Gevoelens van heimwee worden opgeroepen door de herinnering aan de Geestelijke Eenheid. Als we ons echter bewust worden van ons ‘verraad’ aan onze innerlijke waarnemingen, dan kunnen we tot inkeer komen.

In feite is het helemaal niet van belang waar onze vorige incarnatie was. Het enige dat telt, is ons diepe verlangen naar Eenheid; we verlangen naar overgave aan de Ziel en samensmelting met de Goddelijke Eenheid. Dergelijke gevoelens zijn geen tekenen van emotionele of mentale instabiliteit of depressie, ze zijn echt, waar en heel normaal voor oude Zielen die al ontelbare keren geïncarneerd zijn geweest.

Indigo’s zijn Nieuwe-Tijds kinderen. We voelen ons aangetrokken door het groepsleven met verwante zielen, maar deelname aan groepsleven kan ons niet geven waar we wezenlijk naar verlangen. Ons pad naar overgave aan de Ziel en opgaan in de Eenheid is een zuiver innerlijke en individuele taak die we overal en altijd uit kunnen voeren. Door een meditatieve bewuste aandacht in het hier en nu aan te houden, ontwikkelen en verruimen we onze intuïtieve- en buitenzintuiglijke waarnemingen, zo werken we continu aan een intieme her-verbinding met onze Ziel.

Werken aan innerlijke kracht, autonomie en authenticiteit, en zonder compromissen trouw blijven aan de eigen innerlijke gewaarwordingen is niet altijd gemakkelijk, maar is in wezen de enige wijze optie. De uitdaging is om moed, toewijding en liefde (doorzettingsvermogen) te ontwikkelen voor de eigen persoonlijke en spirituele ontwikkeling ten bate van een evenwichtige microkosmos met gezonde psychologische grenzen, zo kunnen we dienstbaar zijn aan het Geheel.

Als we dagelijks synchroniciteiten waarnemen tussen onze intuïtie en de realiteit, dan staan ​​we in intieme verbinding met onze Ziel en kunnen we de stap zetten om de controle van ons denkende brein los te laten en ons vol vertrouwen aan de intuïtieve impulsen van de Ziel over geven.

Kirsten Juli 2019

*****

Re-Incarnatie

Cyclische bewegingen; de essentie van de Schepping

Vanuit een energetisch oogpunt over de oorsprong van het universum, wekte de universele Geest ‘beweging’ op door energetische aantrekkingskracht tussen de twee verschillende ladingen van energie. De Schepping bestaat dankzij ‘subtiele elektriciteit’; universele levensenergie.

Universele levensenergie, pure energie die niet door onze fysieke zintuigen kan worden waargenomen, materialiseert, en beantwoordend aan universele natuurwetten vormt het zich uiteindelijk tot een materieel universum. Bolvormig hemellichamen die in herhalende banen om elkaar heen cirkelen en de wet van de zwaartekracht, en indirect de wet van karma weergeven.

Net als ons zonnestelsel beweegt al het fysieke en metafysische leven zich in herhalende cycli. De mensheid is tot op de diepste psychologische lagen afgestemd op de energetische frequenties van deze cycli tot de meest verre planeet in het zonnestelsel en brengt zo de esoterische wet*: ‘zo boven zo beneden’ en ‘zo innerlijk zo uiterlijk’ tot uitdrukking. Het fysieke en metafysische leven op alle niveaus van het bestaan ​​staat onder invloed van de zich herhalende ontwikkelingscycli.

*Esoterisme is de studie van de onderliggende subtiel energetische mechanismen van de algehele eenheid in vorm en functie van de Schepping. Persoonlijke kwaliteiten van buitenzintuiglijke waarneming zouden de behoefte dienen te creëren om te leren interpreteren wat subtiel energetisch wordt waargenomen.

Karma is een ander woord voor de wet van ‘oorzaak en gevolg’. Karma is verbonden met reïncarnatie. Onze individuele persoonlijkheid is ontstaan ​​onder de wet van Karma.

Het specifieke gedrag en de bewegingen van objecten in het universum zoals Zon, Maan en planeten, tonen de wet van Karma en indirect duidt dit op een specifiek mechanisme: reïncarnatie. Reïncarnatie is een wedergeboorte en betekent een her-verbinding tussen de ziel en een nieuw fysiek lichaam, een pasgeboren baby. De Ziel is een samengestelde metafysische en transcendentale energetische eenheid op zichzelf, een individueel universum of een microkosmos. Reïncarnatie is een puur energetisch mechanisme gebaseerd op universele energetische wetten van aantrekking.

Energie vormt materie en materie trekt energie aan (zwaartekracht). Reïncarnatie is een cyclisch energetisch mechanisme en is een zeer gecompliceerd en dynamisch proces.

Wanneer twee mensen, tot op de meest subtiele sferen van hun ziel, in een diepgaande relatie treden zou het incarnatie proces al kunnen beginnen; energie vormt immers materie. De samenwerkende energieën kunnen naar het fysieke vlak aantrekken en een conceptie veroorzaken. De pasgeboren baby erft fysiek DNA van beide ouders; het energetische levensveld vormt echter een geheel nieuwe combinatie van verschillende geladen energieën waarin sommige aspecten van beide ouders kunnen worden herkend.

Reïncarnatie is een cyclisch mechanisme en elke nieuwe belichaming kan worden gezien als één ‘kraal’ (een schakel in een keten) in een reeks van incarnaties, de ketting. Op deze manier kan een incarnatie worden gezien als één dag of 24 uur in een reeks van dagen. In 24 uur kunnen vier stadia worden onderscheiden: conceptie (middernacht), geboorte (zonsopkomst), individuele ontwikkeling (noen – midden op de dag), vertrek (zonsondergang). Tussen zonsopgang en zonsondergang incarneert geleidelijk meer persoonlijke energie, waardoor de persoonlijkheid meer en meer gestalte krijgt door echte talenten te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. In de reeks incarnaties kunnen sommige karakteristieken in onze persoonlijkheid hun voltooiing vinden in ontwikkeling in dit leven, en deze energieën kunnen worden losgelaten en lossen op (ze zijn niet langer een bron van energetische aantrekkingskracht, Karma). We mogen aannemen dat we ons op een persoonlijke en spirituele manier hebben ontwikkeld en ons lichaam verlaten als een iets ander individu dan bij onze aankomst als baby.

Elk geïncarneerd levensveld is uniek in zijn energetische samenstelling, we kunnen echter veronderstellen dat lichaam, persoonlijkheid en ziel nauw bij elkaar passen en bij elkaar horen.

We kunnen ook veronderstellen dat elke incarnatie energetisch nauw past in de reeks van incarnaties en dit impliceert dat ze beiden nauw passen in het Geheel en een zekere ‘invloedrijke beweging’ binnen de eenheid van het Ene veld dienen. Persoonlijke en spirituele ontwikkeling wordt bereikt tijdensincarnaties.

Op twee manieren overschrijdt elke incarnatie de grenzen van leven en dood: als individu past de microkosmos in zijn reeks van voorgaande familieleden, voorouders, en toekomstige familieleden, en past de microkosmos in zijn vroegere en toekomstige opeenvolging van incarnaties. In incarnatie zijn we tegelijkertijd verbonden met leven en dood; de dood is een deel van onze microkosmos en dat is des te meer reden om al onze buitenzintuiglijke waarnemingen te testen op hun gedegenheid en waarde.

Het proces van de fysieke dood is een omgekeerde incarnatie. Het fysieke lichaam sterft wanneer de universele levensenergie zich ervan terugtrekt. Het energetische Levensveld, de energetische microkosmos, valt uit elkaar en geleidelijk laten alle frequenties van subtiele energie los en voegen zich bij hun eigen specifieke energetische frequentie totdat ze ooit nodig zijn voor een nieuwe compositie. Uiteindelijk hebben de verschillende energetische frequenties geen enkele menselijke betekenis meer; hun enige differentiatie zit in hun frequentie en kan worden vergeleken met de kleuren van de regenboog aan de hemel die een differentiatie in de vibratie frequentie van zonlicht per kleur laat zien.

Kirsten – Juni – 2019

*****

Over spiritueel vampirisme en hoe om te gaan met het fenomeen van energetische drainage.

In spirituele kringen is spiritueel vampirisme een veel voorkomend verschijnsel. Geestelijk vampirisme lijkt de diefstal van iemands energie te zijn, waardoor de ‘betrokkene’ beroofd wordt van energie die zou worden weggezogen. Is er echt sprake van diefstal van energie of is er een andere verklaring?

Gevoelens van uitputting van energie is een kwestie van gebrek aan persoonlijk gezag. Veel mensen worstelen met het verkrijgen van persoonlijk gezag en hebben de neiging anderen de schuld te geven van alle tegenslagen waarmee ze worden geconfronteerd. Het ontwikkelen van persoonlijk gezag behoort tot een normale persoonlijke ontwikkeling. Spirituele ontwikkeling is een voortzetting van persoonlijke ontwikkeling en daarom is het verkrijgen van persoonlijk gezag een belangrijke ontwikkeling voor het voortzetten van spirituele ontwikkeling.

Spirituele vampirisme is een gecompliceerd manipulatief beschuldigingsmechanisme van Spirituele Rivaliteit en de oorsprong ervan is een algemeen gevoel van zwakte als gevolg van een combinatie van angst, slachtofferschap en spiritueel onbegrip; iemand die lijdt onder spiritueel vampirisme geeft de schuld aan zijn of haar omgeving, een specifiek individu of zelfs een boosaardige spirituele entiteit vanwege zijn of haar gebrek aan spiritueel succes en onvervulde spirituele ambitie.

Het echte probleem hier is dat de persoonlijkheid van de ‘lijder’ zich nog steeds in een genezingsproces bevindt van onbalans in persoonlijke macht en daarom een ​​onvermogen heeft (vernauwing van het bewustzijn) om de absolute onpersoonlijke energetische mechanismen van “karma” te begrijpen.

Door anderen de schuld te geven, verwerpen wij onze eigen autoriteit en persoonlijke macht en negeren daarmee onze eigen verantwoordelijkheid en intussen maken we inbreuk op de integriteit van het energetisch veld van de beoogde overtreder. Het ontwikkelen van gezonde psychologische ‘grenzen’ is essentieel voor mensen met extra gevoelige waarneming.

Spirituele genezers dienen zich bewust zijn van de persoonlijke autoriteitskwesties en van hun impact op hun patiënten c.q. cliënten die de neiging hebben om hun persoonlijke en geestelijke autoriteit over te dragen aan de genezer. De helende functie zou dienen te zijn om hun cliënten te helpen hun persoonlijke kracht in balans te brengen, om persoonlijke en spirituele zelfbeschikking en authenticiteit te verkrijgen. Genezers dienen zich ervan bewust te zijn dat elke verwijdering of uitdrijving van energiezuigers, zogenaamde vampiers, de zwakheid van hun cliënten benadrukt, hun afhankelijkheid bij de genezer ondersteunt en de verslaving aan spirituele hulp in stand houdt.

Er zijn aspecten om bepaalde ongunstige attitudes te handhaven omdat ze iets opleveren dat wordt gewaardeerd. De betrokkenen houden ervan het ‘slachtoffer’ te zijn omdat het een zeer gewaardeerde status van ‘extra gevoeligheid’ oplevert en het de liefdevolle aandacht van de genezer brengt! De genezer houdt ervan het ‘helpers-syndroom’ te handhaven omdat het een status van spiritueel vakmanschap en spirituele superioriteit biedt en deze zich graag ‘nodig’ voelt en graag redt.

Het verkrijgen van persoonlijke kracht en authenticiteit is een ingewikkelde taak; leren waarvoor men verantwoordelijk is en wat niet en hoe hiermee om te gaan. Iemand onttrekken aan zijn of haar specifieke lessen in het leven kan zelfs een karmische situatie op zichzelf zijn!

Niemand kan energie wegnemen c.q. zuigen, tenzij het vrijelijk wordt gegeven! Beschuldigen brengt ergernis en woede en deze gemoedstoestanden zuigen energie uit het eigen systeem.

Het ontberen van energie is echter een situatie van energetische onbalans, een karmische situatie. Vanuit een energetisch oogpunt is er geen energiezuiger, geen spirituele vampier en geen slachtoffer. Het ‘slachtoffer’ is een betrokkene die nog geen balans heeft gevonden in persoonlijke kracht.

Vanuit een energetisch oogpunt is het algehele gevoel van zwakte te wijten aan een algemene onbalans van het energetische (chakra) veld en de hoofdoorzaak is gebrek aan gronding; het basischakra is in een onbalans dat het hele chakrasysteem beïnvloedt. Het mechanisme is dat de betrokkene begint te resoneren met een externe trigger, een bekende belastende frequentie, die echter om welke reden dan ook innerlijk nog niet is afgehandeld.

Totdat het mechanisme volledig is begrepen en afgehandeld, aangepakt of losgelaten, keert de uitputting terug met elke nieuwe confrontatie met de triggerbron. De specifieke confrontatie kan een zichtbare waarneming, een auditieve waarneming of zelfs een gedachte zijn.

Laten we kijken naar de aarding, meestal houden spirituele mensen niet van aarding, ze willen zo snel mogelijk stijgen naar hogere rijken. Dit mechanisme willen zij graag handhaven om te ontsnappen aan de fysieke werkelijkheid die vaak als ‘hard’ wordt ervaren. Spirituele ontwikkeling gaat over het accepteren van onze incarnatie en hoe we ons geestelijk kunnen ontwikkelen ten behoeve van de Overziel.

Wat wij als spirituele mensen willen is tegenstrijdig met wat we spiritueel eigenlijk echt nodig hebben, namelijk een fundament! Het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheden door het omgaan met chakra-onevenwichtigheden brengt persoonlijke kracht.

Het verzorgen van onze basisbehoeften beïnvloedt het basischakra. Het bewust worden en vervullen van behoeften die een bijdrage leveren aan ons welzijn, is in energetisch opzicht een samenwerking van het basischakra met het 2e chakra. Dienovereenkomstig handelen zodat alle wezenlijke behoeften vervuld worden is een energetische samenwerking en een beinvloeding van alle lagere chakra’s (het basis, het 2e en het 3e) en leidt tot energetisch evenwicht in de chakra’s en tot een algemene conditie van ‘welzijn’ en maakt het mogelijk om gezonde psychologisch ‘ grenzen ‘ te creeren en behouden; zij zijn een basisvoorwaarde voor gezonde relaties en een essentiële stabiele basis voor spirituele ontwikkeling.

Het basischakra is het chakra van onze persoonlijke fundering in het leven, van de essentiële levensbehoeften, van ons eigen gezin en van onze ouders en voorouders. Voor onszelf zorgen is van onszelf houden en ons waardig genoeg vinden voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling naar persoonlijke en spirituele zelfbeschikking en authenticiteit ten behoeve van de Over-Ziel.

Contacten met het groepsveld

Bewust en van harte werken aan een gezonde basis is een signaal, een aanroeping of een belofte aan onze onderbewuste psychologische lagen, dat we werken om onze plaats in het energetische Groepsveld te nemen.

Intuïtief (telepathisch) kan het Groepsveld worden gezien als een actief dynamisch transcendentaal energetisch veld, een energetisch klankbord waarin resterende energetische onevenwichtigheden (karma) tot resonantie worden gebracht, wat intense ervaringen kunnen zijn die veel misverstanden en verstoringen veroorzaken. Diepgaand spiritueel inzicht, zelfkennis en het gezelschap van gelijkgestemden die zich volledig bewust zijn van waar men tegen op loopt, kunnen van pas komen.

Totdat men volledig begrijpt hoe te interpreteren wat intuïtief wordt waargenomen, kunnen contacten met het ‘Groepsveld’ op zijn minst gemengde gevoelens oproepen.

Spirituele ontwikkeling is een voortzetting van persoonlijke ontwikkeling en een spirituele genezer kan op zijn best proberen de betrokken persoon aan te moedigen gecentreerd te blijven in zijn of haar eigen wezen en om persoonlijke en spirituele autonomie en veerkracht of de kunst van zelfvergeving te ontwikkelen, als basis voor een voortgaande spirituele ontwikkeling.

Kirsten, 1 mei 2019

*****

Lexicon Introductie

“Global Universal Soul Interconnectivity” is geschreven vanuit een uiterst subtiel energetisch (transcendentaal) gezichtspunt. Het transcendentale veld (gebied of rijk) van de Spirituele Eenheid omvat de hele planeet en alle mensen die van en op haar leven. De universele kwaliteiten van het transcendentale rijk vereisen een nieuw lexicon van ‘spirituele benamingen’ passend voor alle mensen en van alle spirituele en/of religieuze oorsprong.

Het transcendentale Veld is het gebied van Spirituele Eenheid, maar is een onopgemerkt en daarom onbekend terrein. Planetaire alomvattende telepathische communicatie, functioneert via de geleidende kwaliteit van het transcendentale rijk. Het is door oprecht toegewijd spiritueel groepswerk dat het Verborgen rijk zichzelf kenbaar maakt en kan worden ervaren.

Groepswerk in het transcendentale Veld van de Spirituele Eenheid heeft ongekende en onbegrensde mogelijkheden. Transcendentaal groepswerk opent mogelijkheden voor groepstransformaties, groepsinitiaties en Bevrijding van de Ziel in groepsverband en op planetaire schaal. De allereerste stap (een kwantumsprong) naar transcendent groepswerk werd eind 2006 genomen.

*

Over Bewustzijn

Bewustzijnsvelden – In Wiskundige zin bestaat de Ene Eenheid uit een verzameling velden, energetische bewustzijnsrijken, die elk in elkaar verblijven; een verzameling in een verzameling in een verzameling, zoals een Matroesjka pop. De verzamelingen zijn energetische rijken (energetische velden/gebieden/sferen) van bewustzijn. Het middelste centrale rijk is het bewustzijn van het fysieke mineralenrijk. Het mineralenrijk (1ste rijk) is een onderdeel van het plantenrijk (2de rijk). Het plantenrijk is een onderdeel van het dierenrijk (3de rijk) het dierenrijk is onderdeel van het mensenrijk (4de rijk) en het mensenrijk is een onderdeel van het rijk van de Universele Ziel (5de rijk).

Alle bewustzijnsrijken (fysiek gebonden geladen energetische sferen) maken deel uit van de Spirituele Eenheid of het Christusbewustzijn (het 6de rijk). Het 6de rijk heeft geen inhoud (betekenis), dus het is vrij van religieuze en spirituele dogma’s en waardeoordelen. In energetische zin is dit rijk ongeladen en neutraal; het omvat en dient alles wat er is. Het 7de rijk is de alomvattende energetische Singulariteit; het 6de en het 7de rijk zijn één en hetzelfde. De singulariteit is noch Yin, noch Yang, ‘Het’ heeft slechts één dimensie.

Het menselijke bewustzijn kan op verschillende niveaus van waarneming zijn: dag-bewustzijn, onderbewustzijn, (lucide) droombewustzijn, instinctief ‘bewustzijn’ dit zijn natuurlijke aangeboren aandriften om te eten, slapen, voortplanten en te overleven, en intuïtief ‘bewustzijn’ dit is een innerlijke reflectieve vorm van communicatie. Intuïtieve communicatie is een vorm van energetische resonantie die zich in de individuele microkosmos af speelt en is zo een innerlijke reflectie van subtiele chakra-energie van andere fysieke entiteiten die zich buiten onze individuele microkosmos bevinden. Energetische resonantie speelt zich binnen bepaalde fysieke afstanden af waarbij de hoogste chakra’s de grootste afstanden van resonantie kunnen overbruggen en de laagste chakra’s de kleinste. Transcendent energetische resonantie van de Universele Ziel is planeet omvattend.

Bewuste telepathie is een menselijke kwaliteit. Alle telepathie is een vorm van energetische resonantie en is een interne microkosmische reflectieve communicatie.

Geestelijk Ontwaken is een inwijding van het hartcentrum. De fusie van Yin en Yang ontsteekt het ‘weten’ van het hart. De inwijding kan een moment van extase zijn. Vanaf dit moment heeft het hart een directe verbinding met het transcendentale Veld van de Spirituele Eenheid, maar in eerste instantie kan deze verbinding nog volledig onbewust zijn.

Wereldwijde of planetaire telepathie – Bewuste planetaire telepathische intercommunicatie is een vermogen van de Universele Ziel. De communicatieve geleider is universele levensenergie in het energetische Veld van de Spirituele Eenheid. Telepathische communicatie ‘tussen’ Universele Zielen is conceptueel en direct; de Groepsziel functioneert als één (Ziel).

De Over-Ziel is de Groepsziel van de mensheid.

De Universele Ziel is de (individuele) bevrijde ziel; bevrijd van het Matrix-veld en nog steeds een deel van de Over-Ziel.

De Spirituele Eenheid is het Universele alomvattende energetische Veld, ‘Christusbewustzijn’, de ultieme transcendentale ongeladen (zonder enige informatie) energie; gewoon puur universele mannelijke en vrouwelijke energie, Yin en Yang, een onafscheidelijk energetisch paar, een 2D energetisch Veld. Het Veld van de Spirituele Eenheid is de eerste spirituele mens; het is onze spirituele basis. De verbinding met dit Veld verloopt via het hart.

Over archetypen en ‘aeonen’ als gebieden van spirituele belangstelling

Geavanceerd spiritueel werk heeft te maken met karmische archetypische scenario’s. Dit is het werk van een gevorderde spirituele werker. In de wereldomvattende Universele Zielen Groep fungeert het Groepsveld als een ‘reflector’.

Het Groepsveld is een wereldwijd omvattend energetisch Veld. Alle ontwaakte harten zijn verbonden met het Veld. Of iemand reageert op de impact van de reflecterende spiegel op zijn systeem, is gebaseerd op zijn of haar ontwikkeling van individuatie en van balans in persoonlijke macht.

De spirituele hiërarchie (als de plaats van de veronderstelde geascendeerde meesters) is uitgevonden en gearrangeerd door de menselijke geest.

Opgevaren meesters – verondersteld opgestegen onlichamelijke Heilige Geestelijke Meesters bestaan alleen in de menselijke geest als archetypen. Een archetype is een innerlijk idool. Deze psychologische beelden zijn fysiek gebonden op de emotionele en mentale gebieden (van de menselijke microkosmos).

Archetypen zijn archaïsche (zeer oude) energetische velden in menselijke microkosmossen van ‘oude zielen’. Ze hebben esoterische, religieuze of spirituele ‘kennis’ uit vele vorige levens. Archetypen vormen een deel van de persoonlijkheid en bevinden zich in de diepere niveaus van de psyche. Zodra herinnering wordt geïnduceerd en wordt beoefend met nieuwe energetische inzichten, geïnspireerd door de invloeden van het Waterman tijdperk, kan men de Archetypische invloed gebruiken in geavanceerde esoterische psychologische of fysieke genezingstechnieken.

Een energetisch belangstellingsgebied – een ‘aeon’ – is een groepsveld, een energetische wolk van bepaalde frequentie die wordt gedeeld door twee of (veel) meer mensen. De energetische wolk is geladen met allerlei spirituele en/of religieuze inhoud; allerlei ‘regels’, rituelen of specifieke gewoonten in religieuze of spirituele groepen of stammen. De verbinding met het groepsveld wordt tot stand gebracht door mentale fascinatie, en is verbonden met een innerlijk archetype. Wanneer iemand in een dergelijk groepsveld verbonden is, kan de Aeon (het energetische groepsveld) een hypnotiserende en bedwelmende invloed hebben op het bewustzijn, waardoor spirituele en/of religieuze (massa) hysterie kan ontstaan. De energie van Aeon-velden is erg aantrekkelijk voor het innerlijke archetype. Er zijn legio van deze velden.

Het innerlijke afgodsbeeld – het kunstmatige Ego – Door intense mentale en emotionele fascinatie kunnen de archaïsche overblijfselen (Archetype) uitgroeien tot Mythische proporties met een charismatische uitstraling. Het Archetype groeit dan uit tot een innerlijk afgodsbeeld als een indrukwekkende innerlijke projectie van het persoonlijke zelf dat het bewustzijn in de ban houdt van religieuze en/of spirituele overmoed.

Spirituele rivaliteit is een uitdrukking van een archetypisch karmisch scenario tussen twee of meer kunstmatige Ego’s van gevorderde spirituele beoefenaars die elkaars energetische onbalans in persoonlijke macht weerspiegelen. Spirituele rivaliteit komt veel voor in spirituele, religieuze en esoterische kringen.

Karmische archetypische scenario’s zijn situaties van (energetische) onbalans in persoonlijke macht. Het gebrek aan evenwicht drukt zich uit door gevoelens van suprematie of dominantie of gevoelens van inferioriteit of ondergeschiktheid. Dergelijke gevoelens kunnen uiterst subtiel zijn, of diep overweldigend.

De Akasha-kronieken zijn het Archetypische veld, het is een energetisch geladen veld dat bestaat uit archaïsche (zeer oude) spirituele en religieuze geladen inhouden.

Het hogere zelf is een verruimd bewustzijn in dienst van het persoonlijke zelf.

Over de Realiteit

De Schepping versus de realiteit. In deze blog over spiritualiteit is ‘Realiteit’ een kwestie van psychologisch (persoonlijk) bewustzijn; alles wat voor ons persoonlijk bestaat, is echt en aanwezig voor ons. Als iets niet in ons bewustzijn is, maakt het geen deel uit van onze realiteit.

De Schepping behelsd alle fysieke rijken inclusief alle zichtbare en onzichtbare verschijnselen (zoals: leven, groei, enz.) die oorspronkelijk bij hen horen; De Schepping duidt alles aan dat niet door de mens gemaakt is. (Een baby, zelfs als het is verwekt met IVF, is niet door de mens gemaakt.)

De Matrix is het veld van de door de mens gemaakte realiteit. Het vierde rijk van het menselijke bewustzijn is (een deel van) het Matrix-veld. Het is een cultureel bepaald energetisch raster en bevat alle onuitgesproken normen en waarden, vooral die van religieuze en spirituele aard (Archetypen). Van alle mensen wordt verwacht dat ze zich aan alle afspraken houden en elkaar eraan herinneren om dit te doen. Het raster is onzichtbaar, maar vanwege zijn eigenschappen vormt het een onmiskenbare ‘grip’ op de ziel. Het energetisch veld van de Matrix-realiteit is een door de mens gemaakte voorwaardelijke en manipulatieve wereld (realiteit).

De Microkosmos (lichaam en psyche) en de Ziel zijn energetisch innig met elkaar verbonden. De Bevrijding van de Ziel is een kwestie van onthechting van alle Matrix-banden door alle innerlijke energetische onevenwichtigheden in het chakrasysteem (Karma) te neutraliseren onder leiding van de Ziel zelf. Energetische onevenwichtigheden in het chakrasysteem uiten zich als psychologische eigenschappen; allerlei oppervlakkige en diepgaande kenmerken en mechanismen die van de persoonlijkheid een complex geheel maken.

Over energie

Universele levensenergie – Chi – Prana – ‘De Heilige Geest’ – subtiele elektriciteit die de hele Schepping doordrenkt, het bevindt zich in en rondom alles.

Universele energie van geestelijk leven – Geestelijk Vuur – Kundalini energie- Geestelijk Vuur ‘ontwaakt’ door de fusie van subtiele ‘Yin-Yang’ energie en is fysiek gebonden. Deze energie wekt en versterkt de intuïtieve zintuigen. Het ‘ontwaken’ van Geestelijk Vuur is een ‘Initiatie’ om de spirituele weg verder te vervolgen naar het Pad. Geestelijk Vuur intensiveert. Elke manipulatie die wordt bedacht (denken) om het ‘Ontwaken’ af te dwingen of te bespoedigen, kan leiden tot het verergeren, intensiveren, van psychische energetische onevenwichtigheden en kan leiden tot ernstige karmische situaties!

Transcendente energie is ultieme subtiele energie die niet wordt gedetecteerd door een wetenschappelijk apparaat.

Yin en Yang – In deze blog zijn Yin en Yang het universele mannelijke en het universele vrouwelijke; transcendentale (+) en (-) geladen energie. Yin en Yang zijn onafscheidelijk. Ze vormen altijd een ‘paar’, zijn samen een ‘eenheid’ en staan in een wisselende procentuele verhouding tot elkaar. Ze geven elk een kwalitatieve lading aan elke actie mee, meer yang is meer en snellere activiteit tot initiatief en pionierend en meer Yin is meer afwachtend, trager tot inert.

Adam en Eva – Adam en Eva zijn de vertegenwoordigers van Yang en Yin. Hun natuurlijke oriëntatie is op elkaar gericht. De oriëntatie van positief (+) is naar negatief (-) en omgekeerd. Yang (+) is transcendentaliteit, Yin (-) is lichamelijkheid. Transcendentaliteit is georiënteerd op lichamelijkheid en lichamelijkheid is georiënteerd op transcendentaliteit.

Spirituele ontwikkeling heeft alles te maken met een algehele energetische balans in het energetische chakra-systeem. Het bewandelen van het Pad is de laatste fase van het universalisatieproces. Effectief betekent het (proces) een losmaking van het Matrix raster en een her-verbinding en synchronisatie van de persoonlijkheid met de Ziel en van de Ziel met de Schepping.

Energetisch bewustzijn – Een energetische kijk op de werkelijkheid is gericht op het intuitief verwerven van een energetisch evenwicht in de afzonderlijke chakra’s en in het hele chakrasysteem. We leren onze persoonlijkheid kennen en intuïtief aan te voelen op welk moment en met welke lading (meer Yin of juist meer Yang) we een actie kunnen ondernemen om ons chakra-systeem in een optimale balans te brengen.

Oordelende gedachten en gevoelens zijn gericht op wat spirituele en religieuze dogma’s voorschrijven en wat wij denken dat goed of slecht of goddelijk of duivels is. Innerlijke oordelen en overtuigingen manipuleren onze manier van handelen. Een energetische kijk is objectief, neutraal en vrij van elke emotionele lading.
Het belangrijkste resultaat van een energetisch perspectief op spiritualiteit is een zich voortdurend verruimend bewustzijn dat het besef in zich opneemt en integreert dat:

– Alle mensen gelijk zijn,
– De planeet en alles wat leeft, een coherente eenheid vormt,
– Alle spirituele en religieuze dogma’s van welke oorsprong dan ook door de mens   gemaakt zijn.

(Het proces van) Universalisatie – het transformatieve proces van het loslaten van alle spirituele en religieuze overtuigingen en het loslaten van al hun bijbehorende veroordelende ‘goede of slechte’ gedachten, overgaand in een continue intuïtieve receptieve innerlijke ‘houding’ die gericht is op volledige overgave aan de Ziel en de intuïtieve ontvangst van haar impulsen.

*

Kirsten – april 2019